Zvejas rīki ostas akvatorijā

   Rīgas ostas akvatorijā ir atļauta nodarbošanās ar rūpniecisko zveju ar nosacījumu, ka komercsabiedrībai ir izsniegti normatīvajos aktos noteiktie dokumenti, bet zvejas rīku izvietojums ir saskaņots ar ostas kapteini, tas ir atbilstoši marķēts un apzīmēts ar mērķiem.

   Zvejas rīki var apdraudēt kuģošanas drošību, ja kuģotājs tajos iebrauc ar peldlīdzekli. Šāda neuzmanīga darbība var radīt zaudējumus zvejniekiem un peldlīdzeklim. Šīs informācijas galvenais mērķis ir norādīt to iespējamās atrašanās vietas ostā. Jāatzīmē ir tas, ka zvejas rīku norādītās vietas ir aptuvenas. Tajās zvejas rīki var neatrasties visu gadu.

   Ostas akvatorijā tiek izvietoti, galvenokārt, zvejas tīkli un murdi. Svarīgi ir, lai tie tiktu atbilstoši atzīmēti ar mērķiem (karodziņiem), kuri var tikt papildināti ar apgaismojumu (zibšņuguni). Jāatzīmē, ka zvejas rīku karodziņu krāsas ir noteiktas MK noteikumos.  Upes labajā krastā karodziņu krāsa ir sarkana, bet kreisajā krastā – zaļa. Svarīgi ir arī tas, ka zvejas rīku krasta galu apzīmē ar vienu karodziņu, bet upes galu ar diviem karodziņiem.

   Visiem kuģotājiem ir jāievero pienācīga vizuālā novērošana un piesardzība kuģojot ostas akvatorijā. Peldlīdzekļu vadītājiem, kas kuģo dienas tumšajā laikā nevajadzētu attālinaties no kuģu ceļu robežām vairak par 20m.