Ziņojums pirms ostas atstāšanas

Ziņojums pirms ostas atstāšanas
Plānotais atstāšanas datums
Plānotais atstāšanas laiks
Vārds, uzvārds
E-pasts saziņai
Valsts kods / telefona Nr.
Informācija, kas var precizēt vai paskaidrot augstāk minētos datus