Pieteikums ugunsbīstamo darbu veikšanai uz kuģa

Pieteikums ugumsbīstamo darbu veikšanai uz kuģa ir obligāts dokuments, kuru aizpilda un ar visām pusēm saskaņo kuģa aģents, lai saņemtu atļauju darbu veikšanai. Aizpildītu formu vispirms paraksta atbildīgais par darbu veikšanu – kuģa kapteinis, tad atbildīgā persona par ugunsdrošību piestātnē. Sagatavoto formu tālāk e-pastā nosūta Ostas policijai uz e-pasta adresi ovn@rop.lv un ostas kapteinim uz e-pasta adresi captain@rop.lv Tikai pēc visu saskaņojuma saņemšanas var uzsākt plānotos ugunsbīstamos darbus.

Šī dokumenta aizpildīšanas mērķis ir nodrošināt 2020.gada 4.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.77 “Rīgas brīvostas noteikumi” 187.punkta nosacījumu izpildi.