Pieteikums Zemūdens darbu atļaujaI ostas akvatorijā

Pieteikums zemūdens darbu atļaujai ostas akvatorijā ir obligāts dokuments, kuru aizpilda un iesniedz zemūdens darbu veicējs, lai saņemtu ostas kapteiņa atļauju darbu veikšanai. Atļauju aizpilda elektroniski, tad to izdrukā un paraksta atbildīgais par darbu veikšanu. Parakstītu formu nosūta e-pastā uz kontrole@rop.lv un captain@rop.lv savlaicīgi pirms darbu uzsākšanas. Zemūdens darbus ir atļauts uzsākt tikai tad, kad darbu veicējs ir saņēmis attiecīgi parakstītu pieteikumu zemūdens darbu atļaujai ostas akvatorijā, un, kad ir izpildīti formā noteiktie “obligātie nosacījumi“.

Šī dokumenta aizpildīšanas mērķis ir nodrošināt “Likumā par ostām” 19.panta 3.daļas prasības izpildi.

Pieteikumu zemūdens darbu atļaujai ostā var lejuplādēt zemāk.