Velkoņu pakalpojumi

    Rīgas brīvostā velkoņu pakalpojumus sniedz vairākas komercsabiedrības. Tās ir:

  • SIA “Vižņi” – Rīgas ostā velkoņu pakalpojumus sniedz ar velkoņiem “UPE”, “TIRZA” un “BULAT”.

    SIA “RIGA TOWAGE COMPANY” velkoņus izmanto visu izmēru tirdzniecības kuģu tauvošanās operācijās, bet SIA “Vižņi” velkoņus var piesaistīt tauvošnās operācijās kuģiem ar DWT līdz 3000t.

    Velkoņus tauvošanās operācijām pasūta kuģa aģents.

    Nepieciešamo velkoņu skaitu nosaka kuģa kapteinis saskoņojot to ar kuģa loci atbilstoši kuģa tehniskajam raksturojumam, hidroloģiskajiem un laika apstākļiem. Rekomendējamo velkoņu skaitu un jaudu nosaka atbilstoši kuģa DWT saskaņā ar tabulu:

VELKOŅU IZMANTOŠANAS REKOMENDĒJOŠĀ TABULA
Tankkuģi un beramkravu kuģi
Kuģa DWT
Velkoņu skaits
Min. summārā vilktspēja
1 000 - 20 000
1
20 - 60t
20 000 - 70 000
2
60 - 110t
70 000 - 120 000
3
110 - 140t
virs 120 000
4
virs 140t
Konteineru un ģenerālkravu kuģi
Kuģa LOA
Velkoņu skaits
Min. summārā vilktspēja
līdz 120m
1
20t
120 - 170m
2
20 - 100t
170 - 250m
3
100 - 160t
Ja kuģis ir aprīkots ar priekšgala vai pakaļgala sānskrūves iekārtām, rekomendējamo velkoņu skaits vai jauda var tikt mainīta

VELKOŅU RAKSTURLIELUMI
Velkoņa nosaukums
Velkoņa vilktspēja
Velkoņa LOA / B / d (m)
Velkoņa tips
ORION
65t
33.0 / 12.1 / 4.9
ASD
TAURUS
55t
30.8 / 9.4 / 4.7
ASD
URAN
35t
19.1 / 9 / 4.2
ASD
SANTA
60t
31.5 / 12.1 / 3.9
ASD
UPE
5t
13.0 / 4.0 / 1.8
TRAKTORS
TIRZA
5t
13.0 / 4.0 / 1.8
TRAKTORS
BULAT
12t
20.2 / 6.5 / 2.5
TRAKTORS
Tauvošanās operāciju veikšanai tiek izmantotas velkoņu tauvas