Rīgas brīvostas noteikumu 1.pielikums

2020.gada 4.februāra Ministru kabineta noteikumi Nr.77 “Rīgas brīvostas noteikumi” 2.pielikums tiek aktualizēts un publicēts Rīgas brīvostas tīmekļvietnē www.rop.lv

Rīgas brīvostas noteikumu 2.pielikums (07.04.2020)