PM-20, PM-21

PIESTĀTNES
Piestātnes numurs
PM-20
PM-21
Piestātnes operators
SIA "Rīgas beramkravu termināls"
Dziļummērījumi
25.07.2019
25.07.2019
Piestātnes garums
217.75 metri
349.13 metri
Maksimālā iegrime
10.0 metri
11.9 metri
Maksimālais kuģa garums
180 metri
230 metri
Apgriešanās baseins / garantētais dziļums
Ø 330 metri / 13.0 metri
Piestātnes virziens
008°/188°
148°/328°
Poleru skaits / slodze
6 / 40 tonnas
1 / 60 tonnas
3 / 40 tonnas
5 / 60 tonnas
Fenderi
Gumijas cilindri Ø 1000 x 1500mm
Kordona līnijas augstums
2.50 metri
Piestātnes attēls
Apskatīt
Apskatīt
Piezīmes1. Piestātnē PM-20/PM-19 ir atļauts tauvot kuģi ar maks. garumu līdz 230m, iepriekš saskaņojot ar piestātnes PM-19 lietotāju.
2. Ja pie piestātnēm PM-16 vai PM-17 vai PM-19 vai PM-21 atrodas kuģi vai peldlīdzekļi, kuģa ievešanu/izvešanu iepriekš saskaņo ar ostas kapteini.
3. Piestātnē PM-20 nav pieļaujama ogļu kravu pārkraušana un/vai uzglabāšana.
1. Piestātnē PM-21 ir atļauts tauvot kuģi ar maks. garumu līdz 260m.
2. Kuģiem, kuru maks. garums pārsniedz 230m, pieļaujamo iegrimi iepriekš saskaņo ar ostas kapteini.
3. Piestātnē PM-21 nav pieļaujama ogļu kravu pārkraušana un/vai uzglabāšana.
Pārkraujamo kravu veidiŠķembas, čuguns un citas beramkravas, izņemot akmeņogles