Pieteikums kuģa galvenā dzinēja imobilizācijai vai citiem lieliem remontdarbiem

Pieteikums kuģa galvenā dzinēja imobilizācijai vai citiem lieliem remontdarbiem ir obligāts dokuments, kuru aizpilda un iesniedz kuģa kapteinis vai tā pārstāvis, lai saņemtu ostas kapteiņa atļauju darbu veikšanai. Pieteikumu aizpilda elektroniski, tad to izdrukā un paraksta apgādes kuģa kapteinis vai tā pārstāvis. Parakstītu formu nosūta e-pastā uz kontrole@rop.lv un captain@rop.lv savlaicīgi pirms darbu uzsākšanas. Kuģa dzinēja imobilizāciju vai citus lielus remontdarbus ir atļauts uzsākt tikai tad, kad darbu veicējs ir saņēmis attiecīgi parakstītu pieteikumu, un, kad ir izpildīti formā noteiktie “obligātie nosacījumi“.

Šī dokumenta aizpildīšanas mērķis ir nodrošināt 2020.gada 4.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.77 “Rīgas brīvostas noteikumi” 125. panta nosacījumu izpildi.

Pieteikumu kuģa galvenā dzinēja imobilizācijai vai citu lielu remontdarbu veikšanai Valsts un angļu valodā var lejuplādēt zemāk.