Pieteikums kuģa apgādes operācijām ostas enkurvietā

Pieteikums kuģa apgādes operācijām ostas enkurvietā ir obligāts dokuments, kuru aizpilda un iesniedz apgādes kuģa kapteinis vai tā pārstāvis, lai saņemtu ostas kapteiņa atļauju darbu veikšanai. Pieteikumu aizpilda elektroniski, tad to izdrukā un paraksta apgādes kuģa kapteinis vai tā pārstāvis. Parakstītu formu nosūta e-pastā uz kontrole@rop.lv un captain@rop.lv savlaicīgi pirms darbu uzsākšanas. Kuģa apgādes operācijas ir atļauts uzsākt tikai tad, kad darbu veicējs ir saņēmis attiecīgi parakstītu pieteikumu kuģa apgādes operācijām ostas enkurvietā, un, kad ir izpildīti formā noteiktie “obligātie nosacījumi“.

Šī dokumenta aizpildīšanas mērķis ir nodrošināt 2010.gada 21.decembra Ministru kabineta noteikumi Nr.1171 “Noteikumi par Latvijas ūdeņu izmantošanas kārtību un kuģošanas režīmu tajos26.panta prasības izpildi.

Pieteikumu kuģa apgādes operācijām ostas enkurvietā var lejuplādēt zemāk.