Kuģa vizīte

                      KUĢA VIZĪTES PIETEIKUMS

KAS UN KĀ VEIC KUĢA OSTAS VIZĪTES FORMALITĀŠU KĀRTOŠANU?     

Kuģa vizīti ostā formē atbilstoši Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2012.gada 15.maija noteikumiem par ostu formalitātēm Nr.339. To formē kuģa aģents nacionālājā SSN (Safe Sea Net) sistēmā SSN/SKLOIS, bet, ja kuģa aģents netiek nominēts, ostas formalitātes var kārtot kuģa kapteinis vai kuģu kompānijas īpašnieks, ja tam ir nokārtotas sistēmas piekļuves tiesības SSN/SKLOIS sistēmā.

KĀDIEM KUĢIEM OBLIGĀTI IR JĀPIESAKA VIZĪTI SSN/SKLOIS SISTĒMA?  

SSN/SKLOIS sistēmā vizīti ir jāpiesaka visiem jūras kuģiem, kuru bruto tilpība ir 300 un vairāk, ka arī pasažieru kuģiem, un kuģiem, kuri pārvadā bīstamas vai piesārņojošas kravas neatkarīgi no to lieluma. Nepieciešamā informācija ir jāiesniedz vismaz 24h pirms kuģa pienākšanas, bet ja tas nav iespējams, tiklīdz kuģis atstāj iepriekšējo ostu. SSN/SKLOIS ziņošanas sistēma neattiecas uz zvejas, tradicionālajiem un atpūtas kuģiem, kuru garums ir mazāks par 45m, kā arī kara kuģiem, kara flotes palīgkuģiem un citiem nekomerciālā dienestā nodarbinātiem kuģiem.  

KO DARĪT KUĢIEM, KURIEM SSN/SKLOIS SISTĒMAS IZMANTOŠANA NAV OBLIGĀTA, BET ZIŅOŠANU IR JĀVEIC?

Lai atvieglotu ostas formalitāšu kārtošanu tiem kuģiem, uz kuriem SSN/SKLOIS sistēmas izmantošana neattiecas, bet ziņošana tomēr ir jāveic, ir ieteicams nominēt aģentu, kurš nokārtos ar ostas apmeklējumu nepieciešamās formalitātes. Ja tomēr kuģa aģents netiek nominēts, tad ziņošanu veic kuģa kapteinis (atpūtas kuģa vadītājs) vai īpašnieks, vai to pilnvarota persona (atpūtas kuģim arī jahtklubs, kurā kuģis paredzējis piestāt), izmantojot SSN/SKLOIS sistēmu vai jebkurus citus pieejamos saziņas līdzekļus, ne vēlāk kā divas stundas (atpūtas kuģim – ne vēlāk kā stundu) pirms kuģa ienākšanas ostā pie pirmās piestātnes.