Ostas hidrogrāfija

       Hidrogrāfijas pakalpojumus ostā nodrošina SIA “Rīgas brīvostas flote”, kas uz līguma pamata veic ostas akvatorijas hidrogrāfiskos mērījumus, šķēršļu apsekošanu un citus uzdevumus pēc ostas kapteiņa norādījumiem. Tās rīcībā ir moderni tehnskie līdzekļi, kas nepieciešami kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanai.
      SIA “Rīgas brīvostas flote” sniedz arī hidrogrāfijas ārpakalpojumus juridiskām un fiziskām personām.

SIA “Rīgas brīvostas flote” kontaktinformāciju ir iespējams apskatīt šajā saitē. https://rbflote.lv/lv/

   2018.gadā tika veikta ostas akvatorijas hidrodinamiskā modeļa izstrāde. To veica SIA “Procesu analīzes un izpētes centrs”. Šajā saitē var apskatīt 12 statiskus hidrodinamiskos modeļus, kas atbilst 4 dažādām caurplūdēm un 3 dažādiem upes ūdenslīmeņiem. Vairāk par šo modeli var izlasīt šeit.