Navigācijas tehniskie līdzekļi

Navigācijas tehniskos līdzekļus Rīgas ostā apsaimnieko SIA “Rīgas brīvostas flote” navigācijas nodaļa. Apsaimniekotāja rīcībā ir visa nepieciešamā tehnika un rezerves aparatūra, lai spētu nekavējoties reaģēt uz ziņojumu par navigācijas tehnisko līdzekļu defektu.

Rīgas brīvostas pārvaldībā atrodas Rīgas jūras līča piekrastes bākas no Ainažiem līdz Irbes bākai Irbes jūras šaurumā. Gandrīz visi navigācijas tehniskie līdzekļi ir pieslēgti automātiskajai monitoringa sistēmai, kas dod informāciju par defektiem gaismas avotu darbībā vai nobīdi no  ģeogrāfiskajām koordinātēm. Monitoringa datus var apskatīt šajā saitē.