Loču pakalpojumi

LOČU PAKALPOJUMI

     Loču pakalpojumus Rīgas ostā nodrošina Rīgas brīvostas pārvalde sadarbībā ar SIA “Rīgas brīvostas flote”. Rīgas ostā darbojas 28 kuģu loči, kas nodrošina nepārtrauktus loču pakalpojumus. Kuģu loči ir Brīvostas darbinieki, bet SIA “Rīgas brīvostas flote” (RBF) nodrošina loču transfēra pakalpojumus, t.i, nogādā ločus uz apkalpojamajiem kuģiem. Loču kuģu apkalpes un autotransporta vadītāji ir SIA “Rīgas brīvostas flote” darbinieki.

    Loču  transfēra  nodrošināšanai  RBF  izmanto  loču kuteru floti, kuras sastāvā ietilpst 5 kuteri – 3 “vasaras” (DINA, DACE, DEKLA) un 2 “ziemas” (DORE, DAINA), kā arī autotransporta vienība.          Loču pakalpojumi ir obligāti visiem jūras kuģiem, kuru garums pārsniedz 50m, kā arī pasažieru kuģiem un kuģiem, kuri pārvadā bīstamās kravas, neatkarīgi no to garuma.

     Bez loča ostā var kuģot tikai tie kapteiņi, kuriem ir izsniegts sertifikāts par atbrīvojumu no loču pakalpojumu izmantošanas.

     Kuģa aģents nodrošina loča pasūtīšanu. Uz ostā pienākošajiem kuģiem, locis uzkāpj uz kuģa bojas “B” tiešā tuvumā (57o06’50N 023o56’94E), bet apstākļos, kad loča uzkāpšana pie “B” bojas nav droša, tas var tik uzņemts, ar kuģa kapteiņa piekrišanu, Daugavā Rīnūžu kanālā Daugavgrīvas bākas rajonā (57o03’75N 024o01’41E). Šī opcija ir pieejama tikai kuģiem, kuru garums nepārsniedz 150 metrus, iegrime nepārsniedz 7 metrus un tas nepārvadā bīstamas vai piesārņojošas kravas. Redzamībai ir jābūt vismaz 2 jūras jūdzēm un ir jābūt teicamiem sakariem ar VTS UĪV 9 kanalā.

    Kuģim izejot no ostas, locis parasti nokāpj Daugavgrīvas kanālā boju Nr.1 un Nr.2 tiešā tuvumā, bet gadījumos, kad loča nokāpšana sliktu laikapstākļu dēļ uz Daugavgrīvas kanāla nav droša, nokāpj Daugavā Rīnūžu kanālā Daugavgrīvas bākas rajonā (57o03’75N 024o01’41E). Šī opcija ir pieejama tikai ar kuģa kapteiņa piekrišanu, kuģiem, kuru garums nepārsniedz 150 metrus, iegrime nepārsniedz 7 metrus un tas nepārvadā bīstamas vai piesārņojošas kravas. Redzamībai ir jābūt vismaz 2 jūras jūdzēm un ir jābūt teicamiem sakariem ar VTS UĪV 9 kanalā.

     Efektīvu loču pakalpojumu sniegšanai liela nozīme ir Kuģu satiksmes vadības centra (VTS) operatoriem, kuri koordinē operatīvu loču nogādi uz kuģiem.

     Informāciju par bortu, kurā ir jānodrošina loču trepe un tās augstums virs ūdens, kā arī kuģa ātrumu, kas nepieciešams loča drošai uzkāpšanai, kapteinim parasti sniedz VTS operators UĪV 9 kanālā. Šī informācija neatbrīvo kuģa kapteini no pienākuma nodrošināt drošus apstākļus loča uzkāpšanai. Bez ledus periodā tiek izmantoti “vasaras” loču kuteri, kuri loču transfēru veic 8-10 mezglu ātrumā, bet “ziemas” – 6-7 mezglu ātrumā. Ir iespējami gadījumi, kad loča kutera kapteinis rekomendē kuģa kapteinim nepieciešamo kuģa kursu un ātrumu, lai nodrošinātu drošu loča transfēru.