Loča izņēmuma sertifikāts (PEC)

Loča izņēmuma sertifikāts

   Loča izņēmuma sertifikātu (Pilot Exemption Certificate) var saņemt jebkurš kuģa kapteinis, ja ir ieveroti šādi nosacījumi:                      a) kuģa kapteinis ar konkrēto kuģi (vai tehniskā ziņā līdzvērtīgu kuģi) ir regulāri, ne retāk kā 12 reizes 6 mēnešu laikā apmeklējis ostu, izmantojot loča pakalpojumus;                                                 b) Divi vecākie kuģa loči apstiprina ostas kapteinim, ka kuģa kapteinis pārzina ostas navigacijas tehnisko līdzekļu darbību, sakaru sistēmas, dziļumus un straumes ostā un ar konkrēto kuģi var patstāvīgi ieiet ostā vai iziet no ostas, neizmantojot loča pakalpojumus;                                                                                                      c) kuģa kapteinis pārzina ostas noteikumus;                              d) kuģa kapteinim ir jānokārto PEC eksāmens, kuru pieņem kapteiņdienesta komisija.

   Pieteikšanās PEC eksāmenam notiek elektroniski. Piekļuvi sistēmai nodrošina kapteiņdienests. Pēc sistēmas piekļuves informācijas saņemšanas pieteikumu PEC eksāmenam var aizpildīt, atverot šo saiti, bet instrukcija formas aizpildīšanai ir pieejama šajā saitē. Pēc pieteikuma nosūtīšanas uz tajā norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīts rēķins par eksāmenu atļaujas saņemšanai. Maksa par eksāmenu ir 41,89EUR bez PVN vienai personai. Pēc rēķina apmaksas ostas kapteiņdienests uzaicinās pretendentu uz eksāmenu Meldru ielā 5a.