Ziemas navigācija ledus apstākļos Nodrošināšanas procedūra

1. Mērķis
1.1. Nodrošināt ziemas navigācijas ledus apstākļos periodā drošu un, cik tas vien praktiski ir iespējams, efektīvu kuģu satiksmes kustību maršrutā Irbes bāka – Rīgas osta.
1.2. Noteikt kārtību, kādā tiek sniegti ledlauža pakalpojumi un savstarpējā komunikācija starp ostas kapteini, kuģi, kuģa aģentu un ledlauža kapteini.
2.Ziemas navigācijas ledus apstākļos periods
2.1. Ziemas navigācijas ledus apstākļos perioda sākumu un beigas izsludina ar Rīgas ostas kapteiņa rīkojumu (turpmāk – Rīkojums), kas balstīts uz informāciju par faktiskajiem ledus apstākļiem un laika prognozi, ko sniedzis Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.
2.2. Rīkojums par ziemas navigācijas ledus apstākļos sākumu tiek izziņots, cik vien tas ir iespējams, 6 dienas pirms tā spēkā stāšanās dienas.  
2.3. Ziemas navigācijas ledus apstākļos perioda sākumu un beigas izsludina publikācijā “Paziņojumi jūrniekiem” un NAVTEX sistēmā, kā arī Baltic Ice Management interneta tiešsaistes vietnē www.baltice.org
3. Ledlauža pakalpojuma rajons
3.1. Ledlauža pakalpojuma rajons (turpmāk – Rajons) ir kuģu rekomendējamais ceļš Irbes jūras šaurumā un Rīgas jūras līcī. Rajonu Rietumos ierobežo Irbes bākas meridiāns 021o 43.0’E, bet Dienvidos Rīgas ostas pieņemšanas bojas “B” paralēle 57o 06.5’N.
3.2. Faktiskais Rajons var būtiski atšķirties no augstāk minētā atkarībā no faktiskajiem ledus apstākļiem Irbes jūras šaurumā un Rīgas jūras līcī.