KSVC (VTS)

KUĢU SATIKSMES VADĪBAS CENTRS (KSVC)

KSVC darbība kopā ar kuģu loču pakalpojumiem ir galvenais kuģošanas drošības garants ostā. KSVC nodrošina satiksmes organizācijas un informācijas sniegšanas pakalpojumus. Tas ir aprīkots ar mūsdienīgiem tehniskiem līdzekļiem šo pakalpojumu sniegšanai. KSVC pakalpojumu atbildības zona sākas 10 jūdžu attālumā no Daugavgrīvas bākas. Tās atbildības zona ir atzīmēta uz jūras navigācijas kartēm. Rīgas ostas KSVC izsaukuma signāls ir “SATIKSME” vai “RIGA TRAFFIC” un tā sniedz pakalpojumus jūras ultra īsviļņu  (UĪV) 9 kanālā.

Kuģu satiksmes vadība (VTS)

VTS Darbības rajons:

(1) Visa ostas akvatorija iekļaujot ārējo reidu(enkurvietu).                (2) Ūdens akavatorijas sektors (270o – 020o) 10 jūras jūdžu rādiusā no Daugavgrīvas bākas (57o03’57N 024o01’30E).

APRAKSTS:

Šī ir obligāta VTS sistēma, kura ir jāizmanto visiem jūras kuģiem, kas kuģo VTS darbības rajonā.

Kontaktinformācija:

Izsaukuma signāls “RIGA TRAFFIC” vai “SATIKSME”
Darba UĪV kanāls 09, 16
Telefons +371 67082032, 67082035; 20264379
Fakss +371 67323117
e-pasts satiksme@rop.lv

Darbība: H24

Procedūra:

(1) Visiem kuģiem ir jānodibina UĪV sakari ar VTS 4h – 2h pirms kuģa pienākšanas loču stacijā. Kuģiem atkārtoti ir jāizsauc VTS 1h pirms kuģa  pienākšanas loču stacijā.

(2) Kuģim ir jāziņo VTS, kad tas šķērso VTS darbības rajona robežu tajā ieejot un to atstājot.

(3) Visiem kuģiem ir jāsaņem atļauja no VTS pirms kustības uzsākšanas. Ja kuģis 15min laikā pēc atļaujas saņemšanas nav uzsācis kustību, tā jāpieprasa atkārtoti.

(4) Visiem kuģiem VTS darbības rajonā ir jānodrošina sakari UĪV 9 kanālā.

Informācijas ziņojumi:

Kuģu kustības informācijas ziņojumus, navigācijas brīdinājumus, laika prognozes, miglas brīdinājumus un informāciju par aktuālo ūdens līmeni ostā var saņemt no VTS pēc pieprasījuma UĪV 9 kanālā.