JM-16, JM-17

PIESTĀTNES
Piestātnes numurs
JM-16
JM-17
Piestātnes operators
SIA "Woodison Terminal"
A/S "Starts-Riga"
Dziļummērījumi
26.09.2019
27.09.2019
Piestātnes garums
146 metri
125 metri
Maksimālā iegrime
8.6 metri
5.4 metri
Maksimālais kuģa garums
150 metri
100 metri
Apgriešanās baseins / garantētais dziļums
Ø 300 metri /
12.0 metri vai Ø 210 metri / 10.5 metri
Ø 210 metri / 10.5 metri
Piestātnes virziens
165°/345°
161°/341°
Poleru skaits / slodze
8 / 45 tonnas
6 / 45 tonnas
Fenderi
Gumijas cilindri Ø 400 x 2000mm
Kordona līnijas augstums
peldošo pontonu augstums ≈ 1.50 metri
2.50 metri
Piestātnes attēls
Apskatīt
Apskatīt
Apskatīt
Piezīmes1. Kuģi netauvot aiz piestatnes DR gala.
2. Kuģi tauvo pie trim 6m platiem pontoniem.
-
Pārkraujamo kravu veidiBenzīni, ligroīns, solventnafta, metiltercbutilēteris, hidrostabilizēts pirolīzes kondensāts, šķidrie pirolīzes sveķi, reaktīvo dzinēju degviela, dīzeļdegviela, petroleja.Apaļkoks, zāģmateriālu un koksnes izstrādājumi.