Dziļummērījumi atpūtas kuģu vadītājiem

    Šajā lapā atrodamie dziļummērījumi ir doti pie “0” ūdenslīmeņa. Šī brīža ūdenslīmeni Daugavgrīvā un Andrejostā var apskatīt šajā saitē.
1. Buļļupes dziļummērījumi
     Nospiediet “Buļļupe“, lai atvērtu Buļļupes dziļummērījumus.
2. Loču kanāla dziļummērījumi
     Nospiediet “Loču kanāls“, lai atvērtu Loču kanāla dziļummērījumus.
3. Audupes dziļummērījumi
     Nospiediet “Audupe“, lai atvērtu Audupes dziļummērījumus.
4. “Pilsētas” jahtkluba dziļummērījumi
     Nospiediet “Pilsētas jahtklubs“, lai atvērtu “Pilsētas” jahtkluba dziļummērījumus.
5. Sarkandaugavas caurteces dziļummērījumi
    Nospiediet “Sarkandaugava“, lai atvērtu Sarkandaugavas caurteces dziļummērījumus.
6. Andrejostas dziļummērījumi
      Nospiediet “Andrejosta“, lai atvērtu Andrejostas dziļummērījumus.
7. FG dambis
     Nospiediet “Ķīpsalas krastmala“, lai atvertu dziļummērījumus, kas ir starp FG dambi un Ķīpsalas krastmalu.