Atļauja kuģošanai ostas akvatorijā

Atļauja kuģošanai ostas akvatorijā (turpmāk – atļauja) ir obligāts dokuments, kuru izsniedz ostas kapteinis, visiem ostas flotes kuģu kapteiņiem, kā arī visiem iekšējo ūdeņu kuģu kapteiņiem, kuri veic komercdarbību ostas akvatorijā. Bez šīs atļaujas kuģa piedalīšanās satiksmē ir aizliegta. Šī prasība neattiecas uz kapteiņiem, kuru peldlīdzekļi veic kustību no Vanšu tilta līdz Andrejostai, t.i. pārvadā pasažierus Rīgas kanālā, kā arī uz zvejas laivām, kas nodarbojas ar rūpniecisko zveju ostas akvatorijā.

Pretendentam nepieciešamie dokumenti atļaujas saņemšanai:

Kapteinim, kurš atļauju iegūs pirmo reizi ir nepieciešami šādi dokumenti:                                                                                      a) derīgs sertifikāts par atbilstību ieņemt attiecīgā peldlīdzekļa kapteiņa amatu;                                                                              b) rekomendācija no kuģa kapteiņa, kam šāda atļauja ir, kura apliecina, ka pretendents ir vismaz vienu mēnesi stažējies uz kuģa ostas akvatorijā un ir gatavs veikt kapteiņa pienākumus uz attiecīgā kuģa.

Pieteikumu atļaujas saņemšanai iesniedz elektroniski. To aizpilda jūrnieka darba devējs, kam ir izsniegtas piekļuves tiesības sistēmai. Pieteikumam var piekļūt atverot šo saiti, bet instrukcija formas aizpildīšanai ir pieejama šajā saitē. Pēc pieteikuma nosūtīšanas uz tajā norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīts rēķins par eksāmenu atļaujas saņemšanai. Maksa par eksāmenu ir 41,89EUR bez PVN vienai personai. Pēc rēķina apmaksas ostas kapteiņdienests uzaicinās pretendentu uz eksāmenu Meldru ielā 5a. 

Lai izvairītos no tā, ka atļaujas derīguma termiņš ir beidzies, bet jauna vēl nav saņemta, ieteicams pieteikumu iesniegt vismaz 2 nedēļas pirms esošās atļaujas termiņa beigām.

Eksāmena mērķis ir pārbaudīt kapteiņa zināšanas par ostu, ostas noteikumiem, kā arī uzklausīt ostā strādājošo viedokli par kuģošanas drošību.

Atļaujas derīguma termiņš ir viens gads. Šim dokumentam ir jāatrodas kapteiņa rīcībā un to esamību var pārbaudīt kontrolējošās iestādes.