Noslēgušies grunts tīrīšanas darbi piestātņu KR-24, 25 pieejā

   Šī gada 9. novembrī tika pabeigti grunts tīrīšanas darbi SIA “Osta “Lejasvoleri”” nomāto piestātņu KR-24, 25 pieejā. Darbu rezultātā grunts atzīme tika palielināta no -11.0m līdz -14.0m, kas ļaus apstrādāt kuģus līdz 13.0 – 13.5m iegrimei. Aktuālos dziļummērījumus var apskatīt šajā saitē.

   Darbi pie tauvošanās pāļu izbūves vēl notiek. Tos plānots pabeigt līdz šī gada beigām.

OK 03-1/2018