Grunts tīrīšanas darbi piestātņu KR-24, 25 pieejā

   Šī gada 23. oktobrī Rīgas ostā tika uzsākti grunts tīrīšanas darbi piestātņu KR-24, 25 pieejā. Grunts atzīme tīrīšanas darbu iecirknī būs -14.0m. Šo darbu galvenais mērķis ir palielināt piestātņu skaitu, kurās var apstrādāt “Post Panamax” tipa kuģus, kā arī palielināt graudu eksportu caur Rīgas ostu. Grunts tīrīšanas iecirknis ir apskatāms šajā vietnē.

   Vienlaicīgi ar grunts tīrīšanas darbiem, krastā notiek divu tauvošanās pāļu izbūve, kas nodrošināšanās drošu kuģa tauvošanu. 

  Grunts tīrīšanas darbi tiek veikti ar kompānijas “Rohde Nielsen A/S” grunts padziļināšanas vienībām – “SIF R” un “HEIMDAL R“. Izsmelto grunti “SIF R” nogādās Rīgas jūras līča atbertnē, kas paredzēta tieši šādam mērķim.             

   Pēc šo darbu pabeigšanas piestātnē būs iespējams apkalpot kuģus ar iegrimi līdz 13.0 – 13.5m.

   Grunts tīrīšanas darbus ir plānots pabeigt 10-12 dienu laikā. Kuģotājiem jāņem šī informācija vērā un jārīkojas atbilstoši drošai kuģošanas praksei.

OK 03/2018