Grunts padziļināšanas darbi Rīgas pasažieru termināla pieejā

    Vairāku kruīza kompāniju kuģi bija spiesti izmantot kravas kuģiem paredzētās brīvostas piestātnes, jo esošā pasažieru termināla pieejas kanāla dziļums nebija pietiekošs, lai apmierinātu iekšējās kuģošanas drošības politikas nosacījumus. Šī iemesla dēļ cieta ne tikai kruīzkuģa pasažieri, kuriem nokļūšana pilsētas centrā bija apgrūtināta, bet arī kravas termināli, kuros piestāja kruīza kuģi. Lai rastu risinajumu šīm problēmām tika veikti pasažieru termināla piestātņu pieejas un kanāla grunts padziļināšanas darbi, kuru rezultātā kanāla platums tika paplašināts no 80 uz 120m, piestātņu pieeja un kanāls tika padziļināts no 10.0m līdz 10.5m. Tika izveidots jauns kuģu apgriešanās baseins ar 400m diametru, iepriekšējo 360m vietā.

Padziļināšanas darbi tika uzsākti šī gada 1. jūnijā un visi darbi objektā pabeigti 10. augustā. Padziļināšanas darbus veica uzņēmējsabiedrība “Rohde Nielsen A/S”, kura darbos iesaistīja trīs padziļināšanas kuģu vienības – “Freja R“, “Vidar R” un “Margrethe Fighter“.

Jaunie akvatorijas dziļummērījumi ir atrodami šajā saitē. Aktuālā situācija drīz tiks atspoguļota arī uz jūras navigācijas kartēm.

OK 02/2018