Brīvostas piestātņu ZO-1 un ZO-2 rekonstrukcija

   Šī gada 24. maijā noslēdzās tehniskie darbi pie piestātnes ZO-1 un ZO-2 rekonstrukcijas. Piestātnes ZO-1 DA galā tika izbūvēti divi tauvošanās pāļi, kas atļaus droši tauvot pie pistātnes kuģus ar garumu līdz 170m. Piestātnes grunts atzīme visā tās garumā ir -11.0m. Šobrīd maksimālā kuģa iegrime pie piestātnes ZO-1 no 9.2m ir palielinajusies līdz 9.7m. Kopējais piestātnes garums ir 200m.

   Piestatnes ZO-2 ZR galā tika izbūvēts piestātnes pagarinājums 94m garumā. Tika iedzīta jauna rievsiena visas piestātnes garumā ar grunts atzīmi -12.0m, kas ļaus pieņemt kuģus ar iegrimi līdz 11.5m iepriekšējo 9.1m vietā. Kuģu maksimālais garums ko piestātnē var apstrādāt ir 230m. Kopējais piestātnes garums ir 265m. Piestatņu ZO-1 un ZO-2 jaunos dziļummērījumus var apskatīt šajā saitē.

OK 06-2/2018