Padziļināšanas darbi piestātnes ZO-2 akvatorijā

Padziļināšanas darbi piestātnes ZO-2 akvatorijā

     Padziļināšanas darbi piestātnes ZO-2 akvatorijā ir saistīti ar Rīgas Universālā Termināla piestātnes ZO-2 rekonstrukciju, kuras nodošana ekspluatācijā ir plānota šī gada 31.decembrī. Darbi tiks uzsākti šī gada 15.septembrī. Grunts smelšanas darbus veiks ar Beaver tipa zemessmēlēju, kurš caur peldoša rifulēšanas cauruļvadu, nogādās izsmelto grunti piestātnes ZO-2 grunts izkraušanas vietnē un grunts pārdziļinājuma likvidēšanai kā norādīts piestātnes ZO-2 padziļināšanas darbu shēmā ar violetu iekrāsotajā laukumā. Padziļināšanas darbu tehnoloģisko shēmu var apskatīt šajā saitē.

     Visiem peldlīdzekļu kapteiņiem, ejot garām norādītajai padziļināšanas vietai, it īpaši tumšajā diennakts laikā, turēties cik iespējams sāņus no darbu akvatorijas, un pārvietoties ar tādu ātrumu, kas nerada bīstamu viļņošanos.

OK 06-1/2017