Grunts padziļināšanas darbi piestātņu KR-24, 25 akvatorijā

Padziļināšanas darbi

     Ar šo ziņu informējam, ka grunts padziļināšanas darbi piestātņu KR-24 un KR-25 akvatorijā  lejas Voleros ir noslēgušies. Visa veida peldošo līdzekļu darbība šajā ostas akvatorijas daļā, kas saistīta ar grunts padziļināšanu, ir beigusies. Visi brīdinājumi, kas bija sasitīti ar padziļināšanas darbu veikšanu tiek atcelti. Saistībā ar šo ziņojumu spēku zaudē arī visi iepriekšējie ziņojumi (OK 05/2017, OK 05-1/2017, OK 05-2/2017), kas bija attiecināti uz padziļināšanas darbiem piestātņu KR-24 un KR-25 pieejas akvatorijā.

     Attiecīgie dziļummērījumi pēc grunts padziļināšanas ir apskatāmi šajā saitē.

OK 05-3/2017