Sarkandaugava – kardinālā boja

Sarkandaugava – jauna kardinālā boja

     Sakarā ar veicamajiem darbiem jaunā Kundziņsalas tilta grunts uzskalošanas rajonā ir izveidojies grunts sanesums Sarkandaugavas caurtecē starp Kundziņsalas dzelzceļa tiltu un tiltu uz Kundziņsalu. Lai radušos šķērsli padarītu redzamu mazizmēra kuģošanas līdzekļu vadītājiem, ir uzstādīta dienvidu kardinālā boja. Papildus šai navigācijas zīmei ir izliktas vēl divas gumijas bojiņas oranžā krāsā tajā pusē, kur kuģošana ir bīstama.

Atgādinām, ka Dienvidu kardinālo boja norāda debess pusi kur kuģošana ir droša. Esiet informēti, ka kardinālā Dienvidu puses boja nav aprīkota ar uguns signālu. Grafiski boju izvietojumu un dienvidu bojas izvietojumu var apskatīt šajā saitē.

OK 09/2017