Ziņojums pirms kuģa ienākšanas ostā

Ziņojums pirms kuģa ienākšanas ostā
Plānotais ierašanās datums
Plānotais laiks pie piestātnes
Vārds, uzvārds
E-pasts saziņai
Valsts kods / telefona Nr.
Informācija, kas var precizēt vai paskaidrot augstāk minētos datus