Grunts padziļināšanas darbi piestātnes ZO-12 akvatorijā un tās pieejā noslēgušies

Sakarā ar graudu kravu apjoma pieaugumu un nepieciešamību nodrošināt konkurētspējīgu iegrimi pie SIA “Alpha Osta” piestātnes ZO-12, šī gada jūnija mēnesī tika uzsākti grunts remonta padziļināšanas darbi piestātnes ZO-12 akvatorijā un tās pieejā. Darbus veica SIA “Hidrobūvserviss” atbilstoši SIA “HT-Konsultings” izstrādātajam būvprojektam. Padziļināšanas darbi būvobjektā tika pabeigti šī gada 19.septembrī. Šo darbu rezultātā apkalpojamo kuģu iegrime varēs tikt palielināta no 13.0m līdz 14.0m. Šāda kuģa iegrimes izmaiņa dod iespēju kuģī iekraut līdz pat 7000t vairāk graudu nekā tas bija iepriekš iespējams.

Šajā saitē var apskatīt jaunos dziļuma mērījumus.

Grunts padziļināšanas darbi piestātnes ZO-12 akvatorijā un tās pieejā

Šī gada jūnijā tiks uzsākti grunts padziļināšanas darbi pie piestātnes ZO-12 un tās pieejā. Darbu pasūtītājs ir SIA “ALPHA OSTA”. Darbus veiks SIA “Hidrobūvserviss”. Darbi ir plānoti divās kārtās. Pirmajā kārtā padziļināšanas darbus veiks ar peldošā celtņa “PC-16”, kas aprīkots ar greiferi, palīdzību. Tas izsmelto grunti kraus liellaivā, kuru velkonis/stūmējs nogādās piestātnē KR-24/25.

Otrajā kārtā padziļināšanas darbus veiks tas pats peldošais celtnis “PC-16”, bet izsmelto grunti tas kraus pašizgāzējliellaivā “SAULES KRASTAS”, kas to nogādās grunts izgāztuvē Rīgas jūras līcī.

Darbu pabeigšana ir plānota līdz šī gada 30.septembrim.

Grunts padziļināšana tiek veikta ar mērķi palielināt piestātnes ZO-12 pieejamību kuģiem ar iegrimi līdz 14.0m. Grunts padziļināšanas iecirknis ir apskatāms šajā saitē.

OK-01/2019

Noslēgušies grunts tīrīšanas darbi piestātņu KR-24, 25 pieejā

   Šī gada 9. novembrī tika pabeigti grunts tīrīšanas darbi SIA “Osta “Lejasvoleri”” nomāto piestātņu KR-24, 25 pieejā. Darbu rezultātā grunts atzīme tika palielināta no -11.0m līdz -14.0m, kas ļaus apstrādāt kuģus līdz 13.0 – 13.5m iegrimei. Aktuālos dziļummērījumus var apskatīt šajā saitē.

   Darbi pie tauvošanās pāļu izbūves vēl notiek. Tos plānots pabeigt līdz šī gada beigām.

OK 03-1/2018